Hur fungerar det?

Castalia Konsultmäkleri i Göteborg har konsultbolag som kunder och konsultbolag som leverantörer, vi hjälper till där det egna nätverket inte är tillräckligt. Vi lyssnar in vad som behövs på marknaden och vet vilken kompetens som finns ledigt – går det att lösa så löser vi det.

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder, långsiktigt och givande för alla parter. Castalia tar aldrig uppdrag från egna slutkunder och anställer inga egna konsulter vi förmedlar bara till och från konsultbolag.

När ett uppdrag väl är igång och konsulten är ute hos slutkund ser kedjan oftast ut ungefär så här:

Castalia chain

Athena HB har en vass konsult ledig. Castalia vet samtidigt att Bia AB är i behov av just den kompetensen för kunden Demeter Incs räkning.

När det hela tar fart har Athena fått ett relevant uppdrag, Demeter en efterfrågad kompetens och Bia har stärkt sin leverans.

I vår sökande samarbetsfas jobbar vi med stor öppenhet och transparens så att matchning av konsult och uppdrag ska bli så bra som möjligt, krockar undviks och eventuella frågetecken blir kända i alla led.

Lampa
Projektor
castalia-pour-cup-presso
castalia-hat
castalia-projector-left