Hur fungerar det?

Castalia Konsultmäkleri i Göteborg har konsultbolag som kunder och konsultbolag som leverantörer, vi hjälper till när den egna kompetensen är slutsåld och det egna nätverket inte är tillräckligt.

Genom att inte ha egna konsulter anställda och inga egna slutkunder blir vi inte en konkurrent till våra kunder konsultbolagen. Det gör att vi kan samarbeta tätare och ta del av information och affärer som man annars inte sprider utanför den egna organisationen. Att vi inte sprider affärshemligheter vidare är givetvis en självklarhet.

När ett uppdrag väl är igång och konsulten är ute hos slutkund ser kedjan oftast ut ungefär så här:

Castalia chain

Bilden ovan illustrerar hur affären ser ut när den har landat men själva genomförandet går omvänt - från vänster till höger:

En konsultsäljare på något av de bolag Castalia samarbetar med har fångat upp en förfrågan från en kund eller ett åtagande i sin egen organisation. Då de inte har kompetensen själva ber de Castalia om hjälp att hitta lämplig kandidat.

Vi gör en snabb kvalificering av uppdraget - prisnivå, längd och typ av kompetens men också hur brett förfrågan har spridits. Vi jobbar helst med de förfrågningar som bara gått till ett eller ett fåtal konsultbolag.

Bestämmer vi oss för att ta oss an uppdraget så startar sökningen. Första steget är bland de konsulter vi känner och de CV vi redan har hos oss (många bolag håller oss löpande uppdaterade med ledig kompenes) och därefter går vi ut till de bolag som brukar ha rätt typ av kompetens (och som inte är direkt konkurrent till de som frågat oss på just denna slutkund). Som ett tredje steg sprider vi frågan på vår hemsida, i sociala flöden och en del portaler – för att fånga upp kompetens som vi tror finns ledig därute.

När väl rätt kompetens är hittad och presenterad löper det på som en vanlig konsultaffär med intervjuer, dialog om datum, priser etc. med Castalia som mellanhand i affär och dialog.

Kommersiellt siktar Castalia på en 50-lapp av timarvodet men vi rör oss både uppåt och nedåt från det när situationen så kräver. Ofta är vår 50-lapp redan finansierad av att köpande konsultbolag sänkt sin ordinarie marginal för att få så bra leverans som möjligt.

Då Castalia ofta kommer in sent i processen är snabbhet viktigt för oss. De förfrågningar du ser på förstasidan är oftast aktuella 2-5 dagar efter publicering – efter det är de antingen tillsatta eller passerade. Vanligtvis är start på uppdrag också nära förestående – nästa måndag eller nästa månadsskifte det vanligaste.

Lampa
Projektor
castalia-pour-cup-presso
castalia-hat
castalia-projector-left