Remote: Expert på Elhandel

2024-06-20

#673 Remote: Expert på Elhandel Till svensk kund söker vi en senior expert med minst 10 års erfarenhet från arbete med svenska elhandelslagen. Idealt har du även bra koll på SAP IS-U. Projektet startar 5/8 och ambitionen är att vara klar till årsskiftet. Både kandidat på heltid eller halvtid av intresse. God engelska är enda språkkrav. Maila ansökan till patrik.wassberg@castalia.se

---

Uppdrag är vanligtvis aktuella 1-2 veckor, äldre uppdrag kan vara tillsatta eller inaktuella.

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso