Göteborg: Arkitekt e-handelsportal

2024-01-11

#641 Göteborg: Arkitekt e-handelsportal

Uppdraget är att sätta arkitekturen för framtidens e-commerce och services portal. Det finns en portal idag där grunderna som tagits fram, men det finns stora ambitioner att utveckla denna till en komplett one-stop-shop för kunderna med bättre commerce-delar och fler tjänster. Plattform ej vald.

En bra profil hade varit någon som arbetat som arkitekt kring e-commerce platformar och kundportaler. Det är inte en hands-on teknisk/utvecklar profil som efterfrågas utan en arkitekt som kan vara arkitekturellt ansvarig för hela programmet. TOGAF kunskap hade varit att föredra. Uppdraget startar snarast och sker till stor del på plats i kundens lokaler. Maila mig frågor och ansökan på patrik.wassberg@castalia.se

---

Uppdrag är vanligtvis aktuella 1-2 veckor, äldre uppdrag kan vara tillsatta eller inaktuella.

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso