Göteborg: Tech lead - app / portal

2023-03-11

#596 Göteborg: Tech lead - app / portal

Vi söker dig som kan axla rollen som tech lead för ett team som utvecklar en webportal och tillhörande appar. Du kommer att fungera som mentor och ledare för teamets medlemmar (utvecklare, designer, testare, BA), vara gränssnittet mot andra utvecklingsteam och aktivt bidra till design och arkitektur för lösningen.

Du har minst 8 år i bagaget som frontendutvecklare och har haft en ledande roll i ett utvecklingsteam. Du är djupt insatt i de tekniska möjligheterna inom frontendutveckling och väl uppdaterad med moderna tekniker, ramverk och agila metoder.

Uppdraget startar snarast och fortgår löpande - kan bli långt.

Placering är hos kund i Göteborg och i dagsläget arbetar de 2-3 dagar per vecka på kontoret och resterande på distans. Uppdraget går ej att sköta helt remote. Fullgod svenska och engelska en förutsättning för att lyckas i rollen. Maila mig på patrik.wassberg@castalia.se

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso