Göteborg: Ledare till utvecklingsteamet

2020-07-01

Du kommer att leda vårt utvecklingsteam på vår DevOps-resa och se till att vi håller oss agila i vår utveckling och skapar skalbara lösningar med sund arkitektur. Du kommer att leda, motivera och inspirera teamet samtidigt som du hjälper det att växa och frodas – du behöver helt enkelt vara en bra ledare, hands on och närvarande.

Din bakgrund är tillräckligt teknisk för att tala java och aws med utvecklarna och du har flerårig erfarenhet från att leda utveckling i agil miljö, gärna från ett större företag.

För att vara rätt för rollen kör du i dag eget företag men kan tänka dig att även ta anställning om allt känns rätt – min kund önskar att detta uppdrag mynnar ut i anställning på sikt.

Uppdraget är på plats i Göteborg så räkna med att du också är det 100%. Delar av teamet sitter på annan ort så en och annan resa förekommer.

Start i augusti och löper initialt till årsskiftet. Maila mig på patrik.wassberg@castalia.se

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso