Jönköping: Senior frontendutvecklare

2019-10-16

Vi tar fram ett nytt verksamhetsstöd på vår nya utvecklingsplattform med Java EE, REST, Angular och Material Design. Du kommer ingå i ett tvärdisciplinärt team stöttar kravhanterare i teamet med UX-frågor och har ett fokus på frontendutveckling och arkitekturen i frontendutvecklingen Utvecklingen bedrivs i en modern miljö med inriktning mot DevOps. Verktyg som används i utveckling är exempelvis IntelliJ, Maven, Jenkins, Git och SonarQube, Jira Confluence.

För uppdraget bedöms nedanstående kompetens behövas:

• . Frontendutvecklare med hög kompetens om Typescript, HTML, CSS och JavaScript.

• . Hög kunskap och erfarenhet av Angular, Material Design och CSS3.

• . Erfarenhet som mentor/lead developer inom frontendutveckling för större uppdrag.

• Erfarenhet inom UX samt kunskaper om standarder och praxis inom området gränssnittsdesign som exempelvis webbriktlinjer för offentlig sektor för att uppnå tillgänglighet (WCAG 2.0)

• Kunskaper om säkerhet i webbutveckling

• Erfarenhet av att arbeta agilt och av testdriven utveckling

Du har sannolikt varit utvecklare i minst 9 år och är en erfaren konsult. Maila mig på patrik.wassberg@castalia.se Start 20/11

---

Uppdrag är vanligtvis aktuella 1-2 veckor, äldre uppdrag kan vara tillsatta eller inaktuella.

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso