#425 Göteborg: Verksamhetsutvecklare inom intranät (Sharepoint / Office 365)

2019-10-14

Ditt uppdrag blir att ta fram ett lösningsförslag avseende intranät. Lösningsförslaget skall innehålla målgruppsanalys, funktionalitetsspecifikation, omfattning och preliminär tids- och resursåtgång. Stor vikt fästs vid användarupplevelsen och intranätets tillgänglighet för medarbetarna.

Intranätet skall omfatta funktioner för nyhetspublicering, dokumenthantering, samarbetsytor, projektstöd, ledningssystem, handböcker, ärendehantering och instruktioner.

Du har med dig i bagaget (skallkrav):

  • Mycket god erfarenhet av uppdrag inom intranät för företag
  • Mångårig erfarenhet av intranät-funktioner som stöttar effektiva arbetssätt, informations- och dokumenthantering.
  • God erfarenhet av intranätlösningar baserade på Sharepoint online.
  • God erfarenhet av intranätlösningar integrerade med Office365
  • Minst 7 års erfarenhet av verksamhetskonsulting

Start November och 50-75% av en heltid, initialt ca 6 månader men gissningsvis 2020 ut.

Maila mig på patrik.wassberg@castalia.se

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso