Biztaltutvecklare av bästa sort

2019-05-16

Till Göteborgs Stad behöver vi nu en riktigt senior och vass utvecklare med stor erfarenhet av integration och förvaltning av stora lösningar. Du har arbetat med BizTalk, C#, WCF och SOAP i minst 5 år och Sentinet i minst två år av de 10 år + som du varit i branschen.

Uppdraget startar 1/6 och löper året ut med ett riktigt bra timarvode. Maila mig på patrik.wassberg@castalia.se

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso