Norge (och lite Göteborg): Projektledare /Verksamhetsutvecklare

2019-01-09

Till ett verksamhetskritiskt införande av nytt mätsystem söker vi en projektledare som kan driva detta i mål. Projektet innefattar både IT-infrastruktur och verksamhetsförändring.

Du kommer till exempel att:

▪ Ansvara för att planera, leda, exekvera och följa upp projekten och dess resurser samt säkerställa en stabil leverans med kontinuerlig tids- och kostnadsuppföljning.

▪ Ansvara för att tillsammans med beställare/kund och styrgrupp skapa rätt förutsättningar för att målsätta projektet och dess effekter samt hur och när dessa skall mätas och följas upp.

▪ Motivera och argumentera för resursbehov och resursallokering i det specifika projektet.

▪ Hålla workshops, arbeta fram processer och sätta rutiner.

▪ Deltaga vid tester och driftsättning.

Systemet ska implementeras på ett dussintal platser i södra Norge så stor del av dina veckodagar blir på plats i Norge. Projektet drivs och beställs dock från Göteborg så en del tid kan även bli i Göteborg.

Maila mig på patrik.wassberg@castalia.se

Intresserad? Hör av dig till patrik.wassberg@castalia.se eller gå tillbaka till alla uppdrag hos Castalia konsultmäkleri.
castalia-pour-cup-presso